PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Osnovna šola Trzin, Enota vrtec Žabica, se je prijavil na Javni razpis Ministrstva za Izobraževanje, znanost in šport, sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada, ki je namenjen zaposliti vzgojitelja začetnika; pri tem smo bili uspešni, saj so nam odobrili dve delovni mesti. Predmet sklopa A – “Pomočnik vzgojitelj začetnik” (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

V Osnovni šoli Trzin, v Enoti vrtca Žabica, sta se zaposlili dve vzgojiteljici – pomočnici začetnici: Katja Logar (mentorica: Monika Škerjanc, skupina RAČKE, 1- 2 leti) in Meta Marolt (mentorica: Tina Lampreht, skupina MIŠKE, 1- 2 leti). Obe sta bili pod skrbnim mentorstvom vključeni v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanja pri različnih dogodkih v vrtcu, sodelovanja z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.

Končno poročilo za prvo zaposlitev Katja Logar

Končno poročilo za prvo zaposlitev Meta Marolt