Skupine 2017 / 2018

OŠ TRZIN, ENOTA  /   VRTEC ŽABICA

Skupina Starost Vzgojitelj/ica Pomočnica vzgojitelja/ice
Miške 1 – 2 Vanja Pančur Brigita Podmiljšak
Mucki 1 – 2 Martina Arnuš Mateja Keržan Ferlič
Račke 2 – 3 Marijana Bajs Angelca Mlakar
Polžki 2 – 3 Manica Verbovšek Brečko Saša Dolar
Zajčki 2 – 3 Monika Škerjanc Anja Žavbi
Metulji 3 – 5 M. Melita Trdin Nina Zupan
Medvedki 2 – 3/S Gašper Ogorelec Metka Urankar
Pikapolonice 3 – 4 Jana Grabnar Anja Čreslovnik
Veverice 4 – 5 N. Simona Črnivec Anja Ažman Janežič

Lisičke

 

3 – 4

Elżbieta Rovšek in

Kristina Loboda

Maruša Peklaj

 

Čmrlji 3 – 6 Tina Lampreht Mira Kregar
Sovice 5 – 6 Romana Uršič Sonja Matjažič
Ptički 5 – 6 Martina Mauhar Anita Požonec

Sočasnost: Sonja Pestotnik in Sara Valenčak

Spremljevalka: Erika Rode